29    30    28    23    24   
ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين
S M T W T F S
             
             
             
             
             
             
Jordan Islamic Bank – Amman – Shmeisani Telephone: 96265666325 – 96265677377 – 96265629801 Fax: 96265666326 – 96265606144 – 96265684755 Contact Center - Customer Service for cards & electronic services, Tel: +96265680001, Pleasure To Serve You.
 

© 2015 - 2016, Jordan Islamic Bank. All rights reserved. Designed by Creativitydesign